Τι είναι το πλήκτρο Fn ή Function σε ένα πληκτρολόγιο Laptop;

Το Fn είναι στην πραγματικότητα συντομογραφία του function και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια σειρά εναλλακτικών λειτουργιών σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας.

Τι είναι το πλήκτρο Fn ή Function σε ένα πληκτρολόγιο Laptop;

Το πλήκτρο Fn δημιουργήθηκε αρχικά λόγω έλλειψης χώρου στα πληκτρολόγια των laptop. Αντί να προσθέσουν περισσότερα κουμπιά, τους δόθηκαν πολλαπλές λειτουργίες.

Function Key

Ως παράδειγμα μιας από τις χρήσεις του, το πλήκτρο Fn σε ορισμένους φορητούς υπολογιστές σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα της οθόνης όταν την πατάτε σε συνδυασμό με ένα άλλο πλήκτρο. Σκεφτείτε το σαν ένα κουμπί παρόμοιο με το πλήκτρο Shift. Ανάλογα με τη συσκευή σας, το Fn μπορεί σας επιτρέπει να: ρυθμίσετε την ένταση,
να κλείσετε τον ήχο του εσωτερικού ηχείου, να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση της οθόνης, να ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμονής, να αδρανοποιήσετε τον υπολογιστή σας, να κάνετε εξαγωγή ενός CD/DVD και να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
Το κουμπί Fn έχει διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, Mac, Windows, το ίδιο παρατηρείται και στα Chromebook.

Πού βρίσκεται το πλήκτρο Fn στο πληκτρολόγιό μου;

Σε φορητούς υπολογιστές Apple και PC, το πλήκτρο Fn βρίσκεται συνήθως στην κάτω αριστερή γωνία του πληκτρολογίου δίπλα στο πλήκτρο Ctrl.

Πώς λειτουργεί το πλήκτρο Fn;

Ο τρόπος χρήσης του κλειδιού Fn διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείται παρόμοια με άλλα πλήκτρα τροποποίησης όπως το shift, συχνά σε συνδυασμό με τα πλήκτρα F1-F12 (λειτουργία) στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου σας.

Οι λειτουργίες συνήθως ορίζονται με τα ίδια σύμβολα, ακόμη και σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Ένα σύμβολο ήλιου, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται συνήθως για να υποδηλώσει τη φωτεινότητα της οθόνης. Ένα μισό φεγγάρι συνήθως υποδηλώνει ότι ο υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση ύπνου (sleep mode) και ούτω καθεξής.

Σε έναν υπολογιστή με Windows, η πρόσβαση στις ειδικές λειτουργίες του F1-F12 γίνεται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια πατώντας ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη σίγαση του ήχου ή τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Ορισμένα πληκτρολόγια έχουν το πλήκτρο Fn να ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο. Εάν διαθέτετε ένα πληκτρολόγιο όπως αυτό, ελέγξτε εάν η λυχνία είναι αναμμένη (αν το πλήκτρο έχει ενεργοποιηθεί) πριν πατήσετε το δευτερεύον πλήκτρο λειτουργίας.

Κοινοποιήστε