Πώς να εισαγάγετε το μηδέν πριν από έναν αριθμό στο Excel

Κατά την εισαγωγή αριθμών στο Excel, τα μηδενικά στην αρχή του αριθμού αφαιρούνται. Αυτό μπορεί να…

Πώς να ανοίξετε το Word, το Excel ή το PowerPoint σε ασφαλή λειτουργία (safe mode)

Οι εφαρμογές του Microsoft Office διαθέτουν ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλούς λειτουργίας. Αυτό βοηθά όταν δεν μπορείτε να…

Πώς να αλλάξετε το χρώμα του φύλλου εργασίας στις καρτέλες στο Excel

Από προεπιλογή οι καρτέλες στο φύλλο εργασίας στο Excel είναι γκρι, και όταν επιλέγουμε μια καρτέλα…

Πώς να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό των φύλλων εργασίας σε ένα νέο βιβλίο εργασίας του Excel

Από προεπιλογή, τα βιβλία εργασίας που υπάρχουν στο Excel περιέχει τρία φύλλα εργασίας ενώ στο office…