Πώς να διαγράψετε χειροκίνητα προγράμματα από την λίστα των Windows

Εάν υπάρχει ένα πρόγραμμα στη λίστα των Windows και πιο συγκεκριμένα στην προσθαφαίρεση προγραμμάτων και δεν…