Γιατί ένα UPS είναι απαραίτητο

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές είναι ευάλωτες σε πιθανές αλλαγές στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου. Επίσης, σε…