Πώς διαιρούμε στο Excel

Το Excel διευκολύνει την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων. Μπορείτε να διαιρέσετε αριθμούς σε ένα μόνο κελί, από πολλά κελιά ή ακόμα και ολόκληρες στήλες. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει συνάρτηση DIVIDE στο Excel, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν απλό τύπο.

Πώς διαιρούμε στο Excel

Μπορείτε να διαιρέσετε αριθμούς σε ένα μόνο κελί εισάγοντας έναν απλό τύπο. Ανοίξτε το Excel και επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε τον τύπο. Αφού επιλέξετε, εισαγάγετε αυτόν τον τύπο: =χ/ψ
Αντικαταστήστε το χ και το ψ με τους αριθμούς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Έτσι, αν θέλετε να διαιρέσετε το 100 με το 4, θα εισαγάγετε: =100/4

Σημειώστε ότι πρέπει να πληκτρολογήσετε το σύμβολο (=) στην αρχή του τύπου, διαφορετικά το Excel θα ερμηνεύσει την εισαγωγή σας ως ημερομηνία. Πατήστε Enter και θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

Εάν έχετε δεδομένα σε πολλά κελιά, μπορείτε να εισαγάγετε έναν απλό τύπο σε ένα κενό κελί για να λάβετε το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε 60 στο κελί B2 και 4 στο κελί B3, και θέλετε το πηλίκο αυτών των δύο ψηφίων. Σε ένα κενό κελί, πληκτρολογήστε: =B2/B3.


Πατήστε Enter και θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

Διαιρέστε μια στήλη αριθμών (με έναν σταθερό αριθμό)

Μπορείτε να διαιρέσετε μια στήλη αριθμών με έναν αριθμό σε διαφορετικό κελί. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι τα κελιά A1-A6 περιέχουν το καθένα έναν αριθμό και θέλετε να τα διαιρέσετε με τον αριθμό που περιέχεται στο κελί C1.

Αρχικά, επιλέξτε το κελί B2, όπου θα είναι η έξοδος του πρώτου τύπου. Στο B2, εισαγάγετε αυτόν τον τύπο: =A1/$C$1. Πατήστε Enter και θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

Αυτό που λέει το $ στο Excel σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ο αριθμός στο κελί C1 είναι απόλυτος. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάνετε κλικ και σύρετε τον τύπο στο B1 προς τα κάτω, το τμήμα A1 του τύπου θα αλλάξει σε A2, A3 και ούτω καθεξής, ενώ το C1 θα παραμείνει το ίδιο. Για να λάβετε γρήγορα το πηλίκο των υπολοίπων αριθμών στη στήλη, κάντε κλικ και σύρετε τη γωνία του κελιού B1 (που ονομάζεται λαβή πλήρωσης) για να επαναλάβετε τον τύπο για κάθε κελί (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα).

Κοινοποιήστε