Δημιουργία ημερολογίου με το PowerPoint

Το ημερολόγιο είναι χρήσιμο για κάθε σπίτι, γραφείο κ.τ.λ. Συνήθως, το χρησιμοποιούμε για να οργανώνουμε την κάθε ημέρα μας, να προγραμματίζουμε εργασίες, ραντεβού κ.α. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ημερολόγιο χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα όπως το Word ή το Excel. Εδώ θα σας δείξω πώς να το κάνετε με το PowerPoint.

Δημιουργία ημερολογίου με το PowerPoint

Αρχικά, ανοίγουμε το PowerPoint και από την Αρχική σελίδα κάντε κλικ στον σύνδεσμο Περισσότερα θέματα.

Έπειτα, πληκτρολογούμε Ημερολόγιο στην αναζήτηση, πατάμε Enter, και επιλέγουμε κάποιο πρότυπο το οποίο ταιριάζει στο ημερολόγιο το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Στη συνέχεια, διαλέγουμε το ημερολόγιο που θέλουμε και πατάμε Δημιουργία.

Μετά επιλέγουμε την καρτέλα Προβολή και από το μενού Προβολές υποδειγμάτων και πατάμε Υπόδειγμα διαφανειών.

Αυτό το κάνουμε σε περίπτωση όπου υπάρχει εικόνα φόντου και θέλουμε να την διαγράψουμε (την επιλέγουμε και πατάμε delete). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μας δεν υπάρχει εικόνα. Εφόσον διαγράψουμε το φόντο από όλες τις διαφάνειες, κάνουμε κλικ στο Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Για να ορίσουμε ως φόντο κάποια εικόνα της αρεσκείας μας, επιλέγουμε μία διαφάνεια, κάνουμε δεξί κλικ, και πατάμε Μορφοποίηση φόντου. Στο πλαίσιο που θα ανοίξει, διαλέγουμε το Γέμισμα εικόνας ή υφής και κάνουμε κλικ στην Εισαγωγή για να επιλέξουμε την εικόνα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως φόντο. Με τον ίδιο τρόπο αλλάζουμε το φόντο σε όλες τις διαφάνειες. Εάν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια εικόνα ως φόντο σε όλες τις διαφάνειες, πατάμε το κουμπί Εφαρμογή σε όλες.

Μόλις ολοκληρώσουμε την επεξεργασία των διαφανειών, κάνουμε κλικ στο Χ για να κλείσουμε το πλαίσιο μορφοποίησης φόντου.

Κοινοποιήστε