Τι είναι το πλήκτρο Fn ή Function σε ένα πληκτρολόγιο Laptop;

Το Fn είναι στην πραγματικότητα συντομογραφία του function και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια…