Πώς να υπολογίσετε το άθροισμα των τετραγώνων στο Excel

Έστω ότι έχουμε δύο στήλες με αριθμούς και θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα των τετραγώνων αυτών των στηλών σε μια ξεχωριστή τρίτη στήλη. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο πρώτο κελί της νέας στήλης: =SUMSQ(

Από εδώ μπορείτε να προσθέσετε τον συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών της στήλης και της γραμμής με μη αυτόματο τρόπο ή απλώς κάντε κλικ με το ποντίκι. Με την βοήθεια του ctrl και του ποντικιού πατάω στην πρώτη στήλη στο Νο7 ή αλλιώς γράφω στην στήλη C =SUMSQ(A40;B40). Όντως 7 στο τετράγωνο συν 27 στο τετράγωνο μας κάνουν 778.

Μπορείτε να συνεχίσετε προσθέτοντας επιπλέον κελιά διαχωρίζοντας το καθένα με το ερωτηματικό μέσα στον τύπο. Για να εφαρμόσετε τον τύπο σε επιπλέον κελιά, αναζητήστε το μικρό τετράγωνο στο κελί που περιέχει τη λύση στο πρώτη μας γραμμή. Σε αυτό το παράδειγμα, είναι το C40.

Κάντε κλικ στο τετράγωνο και σύρετέ το προς τα κάτω στην τελευταία σειρά για να προσθέσετε αυτόματα το άθροισμα των υπόλοιπων τετραγώνων.

Εύρεση του αθροίσματος των τετραγώνων για μια στήλη

Στη στήλη όπου υπολογίζουμε το άθροισμα των τετραγώνων που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, στο C40 πληκτρολογήστε τον τύπο: =SUM((A40)^2;(A41)^2).
Εναλλακτικά, μπορούμε απλώς να προσθέσουμε τους αριθμούς αντί για τα κελιά στον τύπο, δηλαδή =SUM((7)^2;(5)^2)

Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτούς τους τύπους όπως απαιτείται, αλλάζοντας τα κελιά και προσθέτοντας επιπλέον αριθμούς.

Κοινοποιήστε