Πώς να υπολογίσετε τον μέσο όρο στο Microsoft Excel

Η εύρεση του μέσου όρου είναι χρήσιμη σε διάφορους υπολογισμούς. Το Microsoft Excel διευκολύνει τον υπολογισμό του μέσου όρου και θα σας δείξω πολλούς τρόπους για να το κάνετε αυτό.

Πώς να υπολογίσετε τον μέσο όρο στο Microsoft Excel

  • Τι είναι ο μέσος όρος στο Excel;

Ο μέσος όρος για τις αριθμητικές τιμές υπολογίζεται προσθέτοντας όλους τους αριθμούς και διαιρώντας το άθροισμα αυτών των αριθμών με τον αριθμό των αριθμών.

Για παράδειγμα, εάν οι αριθμοί σας είναι 10, 15, 20, 25 και 30, θα προσθέσετε πρώτα όλους αυτούς τους αριθμούς και στη συνέχεια θα διαιρέσετε αυτό το άθροισμα με το 5 επειδή έχετε συνολικά πέντε αριθμούς. Δηλαδή η πράξη που θα πρέπει να γίνει είναι 10+15+20+25+30/5 = 20.

Από προεπιλογή, όταν υπολογίζετε τον μέσο όρο, το Excel αγνοεί τυχόν κενά κελιά, αλλά θεωρεί ότι τα κελιά περιέχουν μηδενικά. Μπορείτε επίσης να το κάνετε να αγνοήσει μηδενικά κελιά, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω.

Υπολογίστε τον μέσο όρο στο Excel

Ένας γρήγορος τρόπος για να υπολογίσετε τον μέσο όρο στο Excel είναι να χρησιμοποιήσετε μια επιλογή στην κορδέλα. Για να το χρησιμοποιήσετε, πρώτα ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο σας που περιέχει τους αριθμούς σας στο Microsoft Excel. Στο υπολογιστικό φύλλο σας, επιλέξτε τους αριθμούς για τους οποίους θέλετε να βρείτε τον μέσο όρο.

Στην κορδέλα του Excel στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχική σελίδα στην ενότητα Επεξεργασία, επιλέξτε το εικονίδιο με το κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Άθροισμα. Στο αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στο Μέσος όρος για να βρείτε τον μέσο όρο των αριθμών σας.

Επιλέξτε Μέσος όρος από το μενού. Στο τέλος των επιλεγμένων κελιών σας θα δείτε τον μέσο όρο των αριθμών σας πατώντας enter φυσικά.

Υπολογίστε τον μέσο όρο στο Excel συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών

Εάν οι αριθμοί σας δεν βρίσκονται σε συνεχή γραμμή ή στήλη ή εάν θέλετε να εισαγάγετε απευθείας τιμές στον τύπο, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση AVERAGE του Excel για να βρείτε τον μέσο όρο για τους αριθμούς σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση, ανοίξτε πρώτα το υπολογιστικό φύλλο σας με το Microsoft Excel. Στο υπολογιστικό φύλλο σας, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να εμφανιστεί ο μέσος όρος που προκύπτει.

Στο επιλεγμένο κελί, πληκτρολογήστε την παρακάτω συνάρτηση και πατήστε Enter. =AVERAGE(B2:B6). Εάν οι αριθμοί σας βρίσκονται σε μη συνεχόμενα κελιά, τότε καθορίστε μεμονωμένα αυτά τα κελιά στη συνάρτηση AVERAGE. Διαχωρίστε τα κελιά με κόμμα, ως εξής: =AVERAGE(D2,E2,F2).

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τους αριθμούς στη συνάρτηση, εισαγάγετε τους αριθμούς σας στη συνάρτηση όπως παρακάτω. Διαχωρίστε τους αριθμούς σας με κόμμα. =AVERAGE(1000,1500,2000,1700,1800).

Υπολογισμός μέσου όρου στο Excel χωρίς τα μηδενικά κελιά

Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου, το Excel αγνοεί τα κενά κελιά και μπορείτε να το κάνετε να αγνοήσει και τα κελιά που περιέχουν μηδενικά. Για να το κάνετε αυτό, θα χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση AVERAGEIF.

Αρχικά, ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο σας με το Microsoft Excel. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Στο επιλεγμένο κελί, πληκτρολογήστε την παρακάτω συνάρτηση και πατήστε Enter. Σε αυτή τη λειτουργία, αντικαταστήστε τα C2 και C5 με το εύρος όπου βρίσκονται οι αριθμοί σας. =AVERAGEIF(B2:B6; “>0”). Το Excel θα υπολογίσει τον μέσο όρο αγνοώντας τυχόν κελιά που περιέχουν μηδενικά.

Κοινοποιήστε