Πώς να βρείτε τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών στο Excel

Το Microsoft Excel μπορεί να μετρήσει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο συγκεκριμένων ημερομηνιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τρόπους για την μέτρηση αυτών των ημερών.

Δείτε και αυτό: Τρόπος υπολογισμού των ποσοστών επί % στο Excel

Πώς να βρείτε τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών στο Excel

Ο πρώτος τρόπος είναι με την απλή αφαίρεση. Για να μάθετε πόσες ημέρες υπάρχουν μεταξύ δύο ημερών με τη μέθοδο του συμβόλου – (μείον), πρώτα ανοίξτε το Excel.

Θα χρησιμοποιήσουμε το ακόλουθο υπολογιστικό φύλλο που έχει ημερομηνία έναρξης προγράμματος και ημερομηνία λήξης:

Θα πρέπει να συμβεί αυτόματα, αλλά βεβαιωθείτε ότι το κείμενο για τις ημερομηνίες σας έχει μορφοποιηθεί ως τιμές ημερομηνίας.

Στο υπολογιστικό φύλλο σας, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να εμφανιστεί η απάντηση. Αυτό το κελί θα εμφανίσει τον αριθμό των ημερών μεταξύ των καθορισμένων ημερομηνιών σας. Στο επιλεγμένο κελί σας, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο =C2-B2 και πατήστε Enter.

Υπολογίστε τις ημέρες μεταξύ δύο ημερομηνιών με τη συνάρτηση DAYS

Η συνάρτηση DAYS του Excel χρησιμοποιείται στην εύρεση του αριθμού των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ανοίξτε ένα φύλλο του Excel. Στο υπολογιστικό φύλλο, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να εμφανιστεί η απάντηση.

Στο επιλεγμένο κελί σας, πληκτρολογήστε την συνάρτηση =DAYS(C2;B2) και πατήστε Enter. Σε αυτή τη συνάρτηση, αντικαταστήστε το C2 με το κελί όπου έχετε την ημερομηνία λήξης και αντικαταστήστε το B2 με το κελί όπου είναι η ημερομηνία έναρξης.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ημερομηνίες απευθείας στη συνάρτηση, μπορείτε να το κάνετε. Σε αυτήν την περίπτωση, στην παραπάνω συνάρτηση, αντικαταστήστε το C2 με την ημερομηνία λήξης και το B2 με την ημερομηνία έναρξης. Φροντίστε να προσθέσετε διπλά εισαγωγικά σε κάθε ημερομηνία. Κάτι σαν και αυτό: =DAYS(“27/7/2021″;”25/3/2021”).

Κοινοποιήστε