Πώς να συγχρονίσετε πολλά φύλλα στο Microsoft Excel

Μπορείτε να συγχρονίσετε πολλά υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel για να διασφαλίσετε ότι οι αλλαγές σε ένα θα αντικατοπτρίζονται αυτόματα και σε ένα άλλο. Είναι δυνατή η δημιουργία συνδέσμων μεταξύ διαφορετικών φύλλων εργασίας καθώς και ξεχωριστών βιβλίων εργασίας του Excel.

Συγχρονισμός υπολογιστικών φύλλων Excel χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα επικόλλησης συνδέσμου

Η λειτουργία Paste Link στο Excel παρέχει έναν απλό τρόπο συγχρονισμού υπολογιστικών φύλλων Excel. Σε αυτό το παράδειγμα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα συνοπτικό φύλλο συνολικών πωλήσεων από πολλά διαφορετικά φύλλα εργασίας.

Ξεκινήστε ανοίγοντας το Excel, κάνοντας κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να συνδέσετε και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί Αντιγραφή στην Κεντρική καρτέλα.

Επιλέξτε το κελί το οποίο θέλετε να συνδέσετε, κάντε κλικ στο βέλος λίστας Επικόλληση και, στη συνέχεια επιλέξτε Επικόλληση σύνδεσης και όλα αυτά σε ένα νέο Φύλλο του Excel.

Η διεύθυνση στην οποία συγχρονίζεται το κελί εμφανίζεται στη γραμμή τύπων. Περιέχει το όνομα φύλλου ακολουθούμενο από τη διεύθυνση κελιού. Στο δικό μας παράδειγμα η διεύθυνση έχει τον ακόλουθο τύπο: =Φύλλο1!$C$6. Πατήστε στο τέλος Ctrl+Enter έτσι ώστε να παραμείνει και να αποθηκευτεί στην συγκεκριμένη θέση ο τύπος: =Φύλλο1!$C$6.

Κοινοποιήστε