Πώς να υπολογίσετε την ηλικία στο Excel

Για να βρείτε την ηλικία κάποιου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση που εμφανίζει την ηλικία σε χρόνια, μήνες και ακόμη και ημέρες.

Πώς να υπολογίσετε την ηλικία στο Excel

Χρησιμοποιήστε τη μορφή ημέρας-μήνας-έτος δηλαδή η ημερομηνία πρέπει να έχει την μορφή 24/01/2020, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μορφή ημερομηνίας προτιμάτε.

Πώς να υπολογίσετε την ηλικία σε χρόνια

Για να υπολογίσετε την ηλικία κάποιου σε χρόνια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF του Excel. Αυτή η συνάρτηση παίρνει την ημερομηνία γέννησης ως αφετηρία και στη συνέχεια δημιουργεί την ηλικία ως αποτέλεσμα.

Για αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης καθορίζεται στο κελί B2 και θα εμφανίσουμε την ηλικία στο κελί C2. Αρχικά, θα κάνουμε κλικ στο κελί C2 όπου θέλουμε να εμφανίσουμε την ηλικία σε χρόνια. Στο κελί C2 θα πληκτρολογήσουμε =DATEDIF(B2;TODAY();”Y”) και θα πατήσουμε Enter. Σε αυτή τη συνάρτηση, το B2 αναφέρεται στην ημερομηνία γέννησης, το “TODAY()” βρίσκει τη σημερινή ημερομηνία και το “Y” υποδεικνύει ότι θέλετε να δείτε την ηλικία σε χρόνια.

=DATEDIF(B2;TODAY();”Y”)

Σημείωση: Εάν βλέπετε μια ημερομηνία αντί για τα έτη στο κελί C2, τότε στην ενότητα Αριθμός, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού «Ημερομηνία» και επιλέξτε «Γενική». Τώρα θα βλέπετε χρόνια αντί για ημερομηνία.

Πώς να υπολογίσετε την ηλικία σε μήνες

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DATEDIF για να βρείτε την ηλικία κάποιου σε μήνες. Για αυτό το παράδειγμα, πάλι, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα από το παραπάνω φύλλο, το οποίο μοιάζει με αυτό:

Στο κελί C4, θα πληκτρολογήσουμε την ακόλουθη συνάρτηση. Το όρισμα M εδώ λέει στη συνάρτηση να εμφανίζει το αποτέλεσμα σε μήνες. =DATEDIF(B2;TODAY();”M”)

Πώς να υπολογίσετε την ηλικία σε ημέρες

Την συνάρτηση DATEDIF του Excel μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να βρείτε την ηλικία κάποιου σε ημέρες επίσης. Στο κελί C2, θα πληκτρολογήσουμε την ακόλουθη συνάρτηση. Σε αυτή τη συνάρτηση, το όρισμα “D” λέει στη συνάρτηση να εμφανίζει την ηλικία σε ημέρες. =DATEDIF(B2;TODAY();”D”).

Πώς να υπολογίσετε την ηλικία σε χρόνια, μήνες και ημέρες ταυτόχρονα

Για να εμφανίσετε την ηλικία κάποιου σε χρόνια, μήνες και ημέρες ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF με όλα τα ορίσματα συνδυασμένα. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε κείμενο από πολλά κελιά σε ένα κελί στο Excel. Σε αυτό το υπολογιστικό φύλλο, θα κάνουμε κλικ στο κελί C2, θα πληκτρολογήσουμε την ακόλουθη συνάρτηση και θα πατήσουμε το Enter:

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & ” Χρόνια ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & ” Μηνών ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”) & ” Ημερών ” και πατήστε Enter.

Πώς να υπολογίσετε την ηλικία σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία

O yπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών γίνεται με τη συνάρτηση DATEDIF του Excel. Μπορείτε να φτάσετε στο να βρείτε την ηλικία κάποιου σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Χρησιμοποιούμε το κελί D4 και επιπλέον, έχουμε καθορίσει την ημερομηνία κατά την οποία θέλουμε να βρούμε την ηλικία. Στο κελί D4 πληκτρολογούμε την συνάρτηση =DATEDIF(B2;C2;Y”). Πατήστε Enter και θα δείτε την ηλικία σε χρόνια στο κελί D2. Με το Excel μπορείτε να βρείτε πόσες ημέρες υπολείπονται μέχρι ένα γεγονός.

Κοινοποιήστε