Τρόπος χρήσης εκθετών στο Excel

Οι εκθέτες είναι απλώς επαναλαμβανόμενοι πολλαπλασιασμοί. Για παράδειγμα, τέσσερα εις την τρίτη (4³) δεν είναι 4 x 3, αλλά 4 x 4 x 4, που ισούται με το 64. Ευτυχώς το Excel μας βγάζει από την δύσκολη θέση.

Τρόπος χρήσης εκθετών στο Excel

Πριν μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τους εκθέτες, θα ξεκινήσουμε με ένα γρήγορο παράδειγμα για τον τρόπο πληκτρολόγησης τους στο Excel. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία εκθέτης, ώστε να μπορούμε να εμφανίσουμε τον εκθέτη.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ σε ένα κενό κελί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση κελιών από το μενού. Στην ενότητα Κατηγορία στα αριστερά, επιλέξτε Κείμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK.

Στο ίδιο κελί, πληκτρολογήστε τον αριθμό βάσης και τον εκθέτη χωρίς κενά μεταξύ τους. Στο παράδειγμά μας, θα χρησιμοποιήσουμε το 10³ (10 x 10 x 10). Ο βασικός μας αριθμός είναι 10 και το 3 είναι ο εκθέτης. Στη συνέχεια, επισημάνετε τον εκθέτη σας, δηλαδή μαρκάρετε τον αριθμό 3 με το ποντίκι σας.

Κάντε δεξί κλικ στον αριθμό που μαρκάρατε και επιλέξτε ξανά Μορφοποίηση κελιών. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκθέτης στην ενότητα Εφέ και κάντε κλικ στο OK. Πατήστε Enter ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε άλλο κελί για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Τρόπος χρήσης εκθετών στη γραμμή τύπων

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εκθέτες στη γραμμή τύπων του Excel. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κενό κελί όπου θέλετε να εμφανίσετε το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού.

Συνδέετε τον εκθέτη σας στον ακόλουθο τύπο: =Power (αριθμός;δύναμη). Θα χρησιμοποιήσουμε το 10⁴ για το παράδειγμά μας, οπότε πληκτρολογούμε “= Power(10;4)” (χωρίς τα εισαγωγικά) στη γραμμή τύπων.

αποτέλεσμα-εκθέτη

Για να εκτελέσετε τον τύπο, πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο σημάδι επιλογής στα αριστερά της γραμμής τύπων. Είναι το «ν» που βρίσκεται αριστερά της συνάρτησης.

αποτέλεσμα-εκθέτη_2

Πώς να χρησιμοποιήσετε εκθέτες σε ένα μεμονωμένο κελί

Αν θέλετε να εκτελέσετε τον υπολογισμό μέσα σε ένα κελί, μπορείτε να παραλείψετε εντελώς τη γραμμή τύπων και να χρησιμοποιήσετε μια πιο σύντομη διαδικασία.

αποτέλεσμα-εκθέτη_3

Για να βρείτε το 10⁵ για παράδειγμα θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε =10^5 και πατήστε Enter. Συνδέστε τον αριθμό βάσης και τον εκθετικό αριθμό στον τύπο =αριθμός βάσης^εκθέτης.

Κοινοποιήστε