Αλλαγή πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων ενός κειμένου στο Excel

Με τις λειτουργίες UPPER, LOWER και PROPER του Excel, μπορείτε να γράψετε με κεφαλαία στο κείμενό σας, καθώς και να μετατρέψετε το κείμενό σας σε μικρά γράμματα.

Μετατρέψτε σε κεφαλαία το κείμενο σας χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση UPPER

Εάν θέλετε να μετατρέψετε όλα τα γράμματα του κειμένου σας σε κεφαλαία καθορίστε το κείμενό σας με τη συνάρτηση UPPER του Excel ως εξής:

Αρχικά, στο φύλλο σας, επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να εμφανιστεί το κείμενο με τα κεφαλαία γράμματα. Στο επιλεγμένο κελί, πληκτρολογήστε την συνάρτηση =UPPER(A3) και πατήστε Enter. Με αυτό τον απλό τρόπο μετατρέπετε το κείμενο σας σε κεφαλαία γράμματα.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ UPPER

Αλλαγή πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων ενός κειμένου στο Excel

Εάν δεν έχετε το κείμενό σας σε κελί αλλά σε ένα άλλο φύλλο (π.χ. του Word ή του Notepad) κάντε τα εξής: Αντικαταστήστε το My Text με το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε κεφαλαία. =UPPER(“My Text”)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ UPPER

Μετατρέψτε σε πεζά γράμματα το κείμενο σας χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση LOWER

Για να κάνετε όλα τα γράμματα του κειμένου σας πεζά, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση LOWER του Excel ως εξής.

Στο υπολογιστικό φύλλο Excel, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε το πεζό κείμενο. Στο επιλεγμένο κελί, εισαγάγετε την συνάρτηση =LOWER(A8) και πατήστε Enter. Σε αυτή τη λειτουργία, αντικαταστήστε το A8 με το κελί όπου βρίσκεται το κείμενό σας.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ LOWER

Εάν δεν έχετε το κείμενό σας σε κελί αλλά σε ένα άλλο φύλλο (π.χ. του Word ή του Notepad) κάντε τα εξής: Αντικαταστήστε το My Text με το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε κεφαλαία. =LOWER(“My Text”)

Μετατροπή κειμένου χρησιμοποιώντας την συνάρτηση PROPER

Η συνάρτηση PROPER μετατρέπει το πρώτο γράμμα κάθε λέξης στο κείμενό σας, σε κεφαλαίο. Αρχικά, στο φύλλο σας, επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Στο επιλεγμένο κελί, εισαγάγετε την συνάρτηση =PROPER(Α3) και πατήστε Enter.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ PROPER

Εάν δεν έχετε το κείμενό σας σε κελί αλλά σε ένα άλλο φύλλο (π.χ. του Word ή του Notepad) κάντε τα εξής: Αντικαταστήστε το My Text με το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε κεφαλαία. =PROPER(“My Text”)

Κοινοποιήστε