Πώς να αναστρέψετε μια εικόνα στο Adobe Photoshop

Εάν θέλετε μια αναποδογυρισμένη εικόνα, το Adobe Photoshop διευκολύνει την αναστροφή εικόνων, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Με το Photoshop, μπορείτε να αναστρέψετε ολόκληρες τις εικόνες σας, ολόκληρα επίπεδα ή να επιλέξετε περιοχές στη φωτογραφία σας. Μπορείτε να τις γυρίσετε οριζόντια αλλά και κάθετα.

Πώς να αναστρέψετε μια εικόνα στο Adobe Photoshop

Αρχικά, στον υπολογιστή σας ανοίξτε τη φωτογραφία σας με το Adobe Photoshop.
Πηγαίνετε στη γραμμή μενού του Photoshop, κάντε κλικ στο Image και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την επιλογή Image Rotation.

Στο μενού Image Rotation κάντε κλικ στην επιλογή Flip Canvas Horizontal – Αναστροφή καμβά οριζόντια για να αναστρέψετε τη φωτογραφία σας οριζόντια ή κάντε κλικ στην επιλογή Flip Canvas Vertical – Αναστροφή καμβά κατακόρυφα για να αναστρέψετε τη φωτογραφία σας κατακόρυφα.

Για να διορθώσετε μια selfie που έχετε βγάλει στον καθρέφτη επιλέξτε την επιλογή Αναστροφή καμβά οριζόντια.

Για να επιστρέψετε στην αρχική μορφή της φωτογραφίας σας, πατήστε Ctrl+Z.

Πώς να αναστρέψετε ένα συγκεκριμένο μέρος της φωτογραφίας σας στο Photoshop

Εάν θέλετε να αναστρέψετε μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή στη φωτογραφία σας και όχι ολόκληρη τη φωτογραφία, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία επιλογής του Photoshop για να επιλέξετε την περιοχή σας και στη συνέχεια να την αναστρέψετε.

Για να το κάνετε αυτό στην αριστερή πλαϊνή γραμμή του Photoshop, κάντε κλικ στο Rectangular Marquee Tool ανάλογα με το πώς θέλετε να επιλέξετε την περιοχή στη φωτογραφία σας.

Όταν είναι επιλεγμένο το εργαλείο, χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να αναστρέψετε στη φωτογραφία σας.

Στη γραμμή μενού του Photoshop, κάντε κλικ στο ΕπεξεργασίαEdit και στη συνέχεια τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την επιλογή Transform. Από το μενού Transform, επιλέξτε Flip Horizontal για να αναστρέψετε την επιλεγμένη περιοχή οριζόντια ή επιλέξτε Flip Vertical για να αναστρέψετε την επιλεγμένη περιοχή κατακόρυφα.

Και έτσι αναποδογυρίζετε ορισμένα μέρη των φωτογραφιών σας στο Photoshop.

Κοινοποιήστε