Χρησιμοποιήστε το Excel για να υπολογίσετε τις ημέρες μέχρι ένα συμβάν

Το Excel αντιμετωπίζει τις ημερομηνίες ως ακέραιους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τις προσθέσετε και να τις αφαιρέσετε για να υπολογίσετε πόσες ημέρες μέχρι ένα συμβάν. Σε αυτό το άρθρο, θα χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις DATE, YEAR, MONTH, DAY και TODAY του Excel για να σας δείξουμε πώς να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας ή οποιοδήποτε άλλο ετήσιο γεγονός.

Το Excel αντιμετωπίζει τις ημερομηνίες ως ακέραιους αριθμούς. Από προεπιλογή, το Excel χρησιμοποιεί το 1 για να χαρακτηρίσει την 01/01/1900 ενώ αν πληκτρολογήστε 01/01/2000 και αλλάξτε τη μορφή σε Αριθμός θα δείτε να εμφανίζεται το 36526. Εάν αφαιρέσετε 1 από το 36526, μπορείτε να δείτε ότι υπήρχαν 36525 ημέρες στον 20ο αιώνα. Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να εισαγάγετε μια μελλοντική ημερομηνία και να αφαιρέσετε το αποτέλεσμα της συνάρτησης TODAY για να δείτε πόσες ημέρες απέχει αυτή η ημερομηνία από σήμερα.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι συναρτήσεις. Η συνάρτηση =TODAY() μας δείχνει την τρέχουσα ημερομηνία. Η συνάρτηση =DATE (έτος, μήνας, ημέρα) μας δείχνει την ημερομηνία που ορίζεται από το έτος, το μήνα και την ημέρα που εισήχθη. Η συνάρτηση =YEAR(ημερομηνία) μας δείχνει το έτος της ημερομηνίας που εισήχθη. Η συνάρτηση =MONTH(ημερομηνία) μας δείχνει τον αριθμητικό μήνα της ημερομηνίας που εισήχθη (1 έως 12) και τέλος η συνάρτηση =DAY(ημερομηνία) μας δείχνει την ημέρα του μήνα της ημερομηνίας που εισήχθη.

Χρησιμοποιήστε το Excel για να υπολογίσετε τις ημέρες μέχρι ένα συμβάν

Θα εξετάσουμε τρία συμβάντα που συμβαίνουν ετησίως την ίδια ημέρα. Θα υπολογίσουμε την ημερομηνία της επόμενης εμφάνισής τους και θα καθορίσουμε τον αριθμό των ημερών από τώρα μέχρι την επόμενη εμφάνισή τους.

Ας δούμε τα γενέθλια. Γνωρίζουμε ήδη τον μήνα =MONTH(Β2) και την ημέρα =DAY(Β2) της επόμενης εμφάνισης. Αυτό είναι εύκολο, αλλά τι γίνεται με τη χρονιά; Χρειαζόμαστε το Excel για να γνωρίζουμε αν τα γενέθλια έχουν συμβεί ήδη φέτος ή όχι. Αρχικά, πρέπει να υπολογίσουμε την ημερομηνία κατά την οποία συμβαίνουν τα γενέθλια στο τρέχον έτος χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο: =DATE(YEAR(TODAY());MONTH(B2);DAY(B2))

Στη συνέχεια, πρέπει να γνωρίζουμε εάν αυτή η ημερομηνία έχει ήδη παρέλθει και μπορείτε να συγκρίνετε αυτό το αποτέλεσμα με το TODAY() για να μάθετε. Εάν είναι Ιούλιος και τα γενέθλια γίνονται κάθε Σεπτέμβριο, τότε η επόμενη εμφάνιση είναι το τρέχον έτος, που εμφανίζεται με =YEAR(TODAY()). Αν είναι Δεκέμβριος και τα γενέθλια συμβαίνουν κάθε Μάιο, τότε η επόμενη εμφάνιση είναι το επόμενο έτος, οπότε =YEAR(TODAY())+1 θα έδινε το επόμενο έτος. Για να καθορίσουμε ποια να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση «IF»: =IF(DATE(YEAR(TODAY());MONTH(Β2);DAY(Β2))>=TODAY();YEAR(TODAY());YEAR(TODAY())+1)
Τώρα μπορούμε να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα της συνάρτησης IF με τον ΜΗΝΑ και την ΗΜΕΡΑ των γενεθλίων για να καθορίσουμε την επόμενη εμφάνιση. Εισαγάγετε αυτόν τον τύπο στο κελί C2: =DATE(IF(DATE(YEAR(TODAY());MONTH(B2);DAY(B2))>=TODAY();YEAR(TODAY());YEAR(TODAY())+1);MONTH(B2);DAY(B2)). Πατήστε Enter για να δείτε το αποτέλεσμα.

Τώρα μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε τον αριθμό των ημερών μέχρι την επόμενη εμφάνιση αφαιρώντας το αποτέλεσμα της συνάρτησης TODAY() από την συνάρτηση της επόμενης εμφάνισης που μόλις υπολογίσαμε. Εισαγάγετε τον ακόλουθο τύπο στο κελί D2: =D2-TODAY(). Πατήστε Enter για να δείτε το αποτέλεσμα.

Κοινοποιήστε