Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους για να βρείτε διπλότυπα δεδομένα στο Excel

Σε ένα πίνακα Excel ή σε μια βάση δεδομένων του Excel μπορεί να συμβούν λάθη. Για παράδειγμα μπορεί να περάσατε κατά λάθος το ίδιο email δύο φορές ή μια τιμή που δεν έπρεπε. Μπορεί να έχετε λεπτομέρειες για πελάτες, τοποθεσίες, προμηθευτές ή κάτι παρόμοιο όπου τα διπλότυπα δεδομένα να είναι λάθος. Μοιραία λοιπόν αυτά τα διπλότυπα μπορεί να σας οδηγήσουν σε λάθος υπολογισμούς. Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε γρήγορα αυτά τα διπλά δεδομένα στο Excel.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους για να βρείτε διπλότυπα δεδομένα στο Excel

Μπορείτε να επισημάνετε αυτά τα Διπλότυπα Δεδομένα στο Excel. Επιλέγοντας τα κελιά που θέλετε να ελέγξετε για διπλότυπα. Εάν πρόκειται για ολόκληρο το υπολογιστικό φύλλο σας, μπορείτε να το επιλέξετε κάνοντας κλικ στο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του φύλλου.

Επιλογή όλου του φύλλου

Μεταβείτε στην καρτέλα Αρχική σελίδα και στην ενότητα Στυλ της κορδέλας. Κάντε κλικ στην «Μορφοποίηση υπό όρους», μεταβείτε στην επιλογή «Κανόνες Επισήμανσης κελιών» και επιλέξτε «Διπλότυπες τιμές» στο μενού.

Κανόνες Επισήμανσης κελιών

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Διπλότυπες τιμές, θα πρέπει να δείτε αμέσως τα διπλότυπά σας να επισημαίνονται με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση που εφαρμόζεται. Ωστόσο, μπορείτε να το αλλάξετε αν θέλετε.

Παράθυρο με Διπλότυπες τιμές

Προεπιλογές μορφοποίησης υπό όρους για διπλότυπες τιμές

Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη Διπλότυπες εμφανίζεται στο πρώτο αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεύτερο αναπτυσσόμενο πλαίσιο για να επιλέξετε διαφορετική μορφή. Κάντε κλικ στο OK για να εφαρμόσετε τη μορφή στα διπλά δεδομένα σας.

Εάν προτιμάτε μια μορφή που δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη μορφoποιήση στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο για να επιλέξετε μια γραμματοσειρά, ένα περίγραμμα ή ένα στυλ πλήρωσης στο επόμενο αναδυόμενο παράθυρο.

Προσαρμοσμένη μορφοποίηση υπό όρους στο Excel

Αφού επισημάνετε τα διπλά δεδομένα σας χρησιμοποιώντας την μορφοποίηση υπό όρους, μπορείτε να κάνετε τις διορθώσεις ή τις προσαρμογές που χρειάζεστε.

Κοινοποιήστε