Πώς να ανοίξετε τον πίνακα πληροφοριών του συστήματος σας στα Windows 10 ή 8

Οι πληροφορίες συστήματος παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημά σας,…