Τι σημαίνει ο δίσκος του Photoshop είναι γεμάτος

Το Photoshop χρησιμοποιεί το δίσκο εγκατάστασης του για αποθήκευση των προσωρινών αρχείων, όπως τα αρχεία εργασίας…

Πώς μεγεθύνω μια εικόνα στο Photoshop χωρίς απώλεια της ποιότητας

Το Photoshop ενσωματώνει την τεχνολογία Preserve Details 2.0 Upscale. Με τη βοήθειά της αυξάνουμε το μέγεθος…

Πώς κάνω προεπισκόπηση μεγάλων αρχείων του Photoshop χωρίς άνοιγμα

Τα αρχεία PSD που δημιουργεί το Photoshop περιέχουν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και μερικές φορές μπορεί…

Πώς να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε μια εικόνα

πώς μπορούμε να προσθέσουμε υδατογράφημα σε μια εικόνα έτσι ώστε μα μην μπορούν να την οικειοποιηθούν.