Αρίθμηση σελίδων στο word ξεκινώντας από την τρίτη σελίδα

Στην κεντρική καρτέλα πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφων και λοιπών κρυφών συμβόλων μορφοποίησης.

Αρίθμηση σελίδων στο word ξεκινώντας από την τρίτη σελίδα

Τοποθετήστε τον κέρσορα στο τέλος της τελευταίας γραμμής της δεύτερης σελίδας. Κατόπιν πηγαίνετε στην καρτέλα Διάταξη και πατήστε το κουμπί Αλλαγές και επιλέξτε Επόμενη σελίδα.

Αλλαγή ενότητας (στην επόμενη σελίδα)

Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδα της τρίτης σελίδας για να ενεργοποιηθεί.

Ταυτόχρονα εμφανίζεται η μπάρα εργαλείων κεφαλίδας και υποσέλιδου όπου θα χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί Σύνδεση στην προηγούμενη προκειμένου να διακόψετε τη σύνδεση της τρίτης κεφαλίδας με τις προηγούμενες. Πατήστε το κουμπί Αριθμός σελίδας και επιλέξτε Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί τσεκάρετε την επιλογή Έναρξη από και βάλτε στο αντίστοιχο πεδίο το 1. Κατόπιν πατήστε ξανά το κουμπί Αριθμός σελίδας, επιλέξτε Τρέχουσα θέση και διαλέξτε τη μορφή εμφάνισης των αριθμών. Με δεξί κλικ πάνω στο πεδίο αρίθμησης που μόλις δημιουργήσατε εμφανίζεται το μενού που σας δίνει τη δυνατότητα να εναλλάξετε τον κωδικό του πεδίου.

Κοινοποιήστε

Αφήστε μια απάντηση