13 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το Word

Ερώτηση 1:  Απάντηση: Πώς μπαίνει η άνω τελεία;  Alt+0183 (Πατημένο το αριστερό Alt και πληκτρολογούμε 0183…