Τι είναι τα αρχεία WAV και WAVE (και με ποιο πρόγραμμα θα τα ανοίξω);

Ένα αρχείο με επέκταση αρχείου .wav ή .wave είναι μια μορφή αρχείου ήχου Waveform. Πρόκειται για…