Τι είναι υδρόψυξη στον υπολογιστή;

Υδρόψυξη είναι ένα σύστημα ψύξης που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή και σε διάφορα υπο-μέρη του, όχι με…