Τι να κάνετε όταν τα Windows δείχνουν δύο διαφορετικά γράμματα για τον ίδιο δίσκο

Είναι κάπως σπάνιο πρόβλημα αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τα Windows ενδέχεται να εμφανίζουν το ίδιο σκληρό…