Τι είναι το DisplayPort 2

Η Video Electronics Standards Association (VESA) μόλις ανακοίνωσε την αναβάθμιση της τεχνολογίας DisplayPort σε DisplayPort 2.…