Πώς να αφαιρέσετε τα βέλη από τις συντομεύσεις των εικονιδίων στα Windows 7, 8, και 10

Στα Windows, τα εικονίδια για συντομεύσεις έχουν μικρή βέλη στο κάτω αριστερό σημείο τους. Ακόμα κι…