Πώς να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε μια εικόνα

Θα αρχίσουμε βλέποντας πώς μπορούμε να προσθέσουμε υδατογράφημα σε μια εικόνα έτσι ώστε μα μην μπορούν…