Πώς να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε μια εικόνα

πώς μπορούμε να προσθέσουμε υδατογράφημα σε μια εικόνα έτσι ώστε μα μην μπορούν να την οικειοποιηθούν.