Κρύψτε Οποιοδήποτε Αρχείο σε Εικόνα

Κρύψτε Οποιοδήποτε Αρχείο σε Εικόνα                     1)…

Κρύψτε Οποιοδήποτε Αρχείο σε Εικόνα

1) Ανοίξτε το C: και δημιουργήστε ένα φάκελο “tutorial”, και μέσα σε αυτόν τοποθετήστε το αρχείο…