Πώς κλείνουμε ένα πρόγραμμα όταν ο Task Manager δεν μπορεί

Για να κλείσουμε εργασίες ή προγράμματα που έχουν κολλήσει, η γνωστή μέθοδος, εκτός βέβαια από το…