Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Split Screen του Excel

Η χρήση αυτής της δυνατότητας σάς επιτρέπει να προβάλλετε ταυτόχρονα ξεχωριστές ενότητες ενός υπολογιστικού φύλλου, επιτρέποντάς…