Πώς να αποκλείσετε κάποιον χρήστη στο Snapchat

Το Snapchat είναι μια εύκολη εφαρμογή και αν κάποιος σας παρενοχλεί στο Snapchat, εδώ θα σας…