Πώς να μορφοποιήσουμε ταυτόχρονα πολλά φύλλα εργασίας στο Excel

Αρκετές φορές θέλουμε να μορφοποιήσουμε περισσότερα από ένα φύλλο εργασίας, έτσι ώστε να εμφανίζονται όλα με…