Πώς να αποτρέψετε τους χρήστες των Windows από την αλλαγή του screen saver σας

Μπορεί να υπάρχουν φορές που θέλετε οι χρήστες του υπολογιστή σας να μην είναι σε θέση…

Πώς να δημιουργήστε Screensaver με δικές σας φωτογραφίες

Οι χρήστες των Windows Vista και Windows 7 έχουμε αρκετές επιλογές για τον ορισμό του Screensaver…