Τι σημαίνει ο δίσκος του Photoshop είναι γεμάτος

Το Photoshop χρησιμοποιεί το δίσκο εγκατάστασης του για αποθήκευση των προσωρινών αρχείων, όπως τα αρχεία εργασίας…