Πώς να στρογγυλοποιήσετε τις δεκαδικές τιμές στο Excel

Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται δεκαδικές τιμές στο Excel, μπορείτε να απλοποιήσετε τα αριθμητικά δεδομένα σας…