Πώς να διαγράψετε άμεσα τα αρχεία σας στο OS X

Στα Windows, μπορείτε να διαγράψετε άμεσα τα αρχεία σας χωρίς να τα μεταφέρετε στο κάδο απορριμάτων…