Ενημερώστε το WinRAR τώρα για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από επιθέσεις

Αν έχετε εγκατεστημένο το WinRAR στον υπολογιστή σας τότε είστε πιθανώς ευάλωτοι σε επίθεση. Το RARLab…