Διαφορετικότητα στα πλήκτρα Φ και Ξ του πληκτρολογίου

Κοιτάξτε για λίγο το πληκτρολόγιό σας και συγκεκριμένα τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα γράμματα Φ (F)…