Πώς μεγεθύνω μια εικόνα στο Photoshop χωρίς απώλεια της ποιότητας

Το Photoshop ενσωματώνει την τεχνολογία Preserve Details 2.0 Upscale. Με τη βοήθειά της αυξάνουμε το μέγεθος…