Πώς να αδειάσουμε τον φάκελο διαγραμμένα στο Outlook

Εδώ θα σας δείξω πώς να ρυθμίσουμε το Outlook να αδειάζει το φάκελο Διαγραμμένα (Deleted) κάθε…

Παρακολούθηση όλων των μηνυμάτων που αποστέλλονται στο Outlook

Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Στην περιοχή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κάντε κλικ στην…