Πώς χρησιμοποιείται η συντόμευση Ctrl+Shift+V

Κατά την επικόλληση ενός κειμένου, πολλές φορές θα έχετε παρατηρήσει περίεργες γραμματοσειρές και μορφοποίηση στα Windows…

Κάντε τον υπολογιστή σας να μιλάει

Κάντε τον υπολογιστή σας να μιλάει