Τι είναι ένα αρχείο REG (και πώς ανοίγω ένα);

Ένα αρχείο με επέκταση αρχείου .reg είναι ένα αρχείο μητρώου των Windows. Πρόκειται για ένα αρχείο…