Πώς να κάνετε το Microsoft Word να σας διαβάζει έγγραφα του

Αν έχετε αρχεία .doc, .docx ή .txt που θέλετε να σας διαβάζει ο υπολογιστής σας, μπορείτε…