Γιατί το Wi-Fi χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με τα μικροκύματα;

Σας έχει τύχει να ξεκινάτε το φούρνο μικροκυμάτων σας και να χάνετε το σήμα Wi-Fi σε…