Πώς να επισκευάσετε το Windows Bootloader (αν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να ξεκινήσει)

Εάν τα Windows στο PC σας εμφανίζουν ένα μήνυμα λάθους πριν αρχίσει καν να φορτώσει τα…