Πώς να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο Web Browser και email στον Mac

Αλλάζοντας την προεπιλεγμένη εφαρμογή για τα περισσότερα αρχεία στο OS X είναι εύκολο. To OS X…

Πώς να διαγράψετε άμεσα τα αρχεία σας στο OS X

Στα Windows, μπορείτε να διαγράψετε άμεσα τα αρχεία σας χωρίς να τα μεταφέρετε στο κάδο απορριμάτων…

Πώς να κάνετε ένα πρόγραμμα να εκτελείται κατά την εκκίνηση σε οποιονδήποτε υπολογιστή

Τα προγράμματα που εγκαθιστάτε συχνά προσθέτονται στη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows, Mac OS X, και…

Πώς να δημιουργήσετε αρχεία ISO;

Όταν τα αρχεία ενός CD ή DVD ή και ακόμα αρχεία από τον υπολογιστή σας ομαδοποιούνται…

Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο με την κάμερα του υπολογιστή σας

Είτε έχετε ένα φορητό υπολογιστή με ενσωματωμένη κάμερα ή μια κάμερα που συνδέετε μέσω USB, μπορείτε…

Τι έιναι το Android Μέρος 2ο

Ο όρος Android δεν αναφέρεται μόνο σε smartphone, ωστόσο επικρατεί αυτή η εσφαλμένη αντίληψη από τον…

Τι έιναι το Android Μέρος 1ο

Το Android είναι λειτουργικό σύστημα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας το οποίο τρέχει τον πυρήνα του λειτουργικού…

Γιατί οι αφαιρούμενες συσκευές χρησιμοποιούν ακόμα το FAT32 αντί του NTFS

Τα Microsoft Windows XP άρχισαν να χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS από προεπιλογή για τις εσωτερικές…