Πώς να συνδεθείτε στα Windows χωρίς πληκτρολόγιο

Σας έχει χαλάσει ποτέ το πληκτρολόγιό σας ή ο υπολογιστής σας απλώς αρνείται να δεχθεί τις…

Πώς να κλειδώσετε τον υπολογιστή σας κάνοντας απλά κλικ σε μια συντόμευση

Σε πρώτη φάση αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης μπορείτε να δημιουργήσετε απο τον πίνακα ελέγχου –…

Πως να δημιουργήσετε το δικό σας μήνυμα κατά το logon στα Windows

Αν θέλουμε κατά την σύνδεση μας στα Windows να εμφανίζεται το δικό μας προσωπικό μήνυμα, κάτι…