Πώς να θέσετε όρια για το Ύψος και το Πλάτος μιας στήλης στο Excel

Η ρύθμιση του ύψους μιας γραμμής καθώς και το πλάτος μιας στήλης στο Excel είναι εύκολη…