Πώς να αριθμήσετε τις γραμμές σε ένα έγγραφο του Word

Έχουμε γράψει ένα μακροσκελές έγγραφο, και θέλουμε να αναφερθούμε σε μία συγκεκριμένη γραμμή του εγγράφου μας,…