Πώς να διαγράψετε, να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε κλειδωμένα αρχεία στα Windows

Τα Windows δεν σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε τα αρχεία που έχουν κλειδώσει τα προγράμματα που ανοίγουν.…